Crónica local

Pasayako langilleak zapuztuta

Argia, 1933-06-04

Stahleck barko Alemana ustutzen asi ondoren Hitler-tarren ikurriña jarri zutelako gelditu egin ziran. Baita Gobernadoriari esan ere. Baña Gobernadoreak lanari jarraitzeko erantzun ziyen eta burua makurtu, zaputzak utzi, eta berriro lanean asi ziran.