Crónica local

Leunda’tar Batista izlari

El Dí­a, 1932-04-19

Ostegunean, Jainkoak nai badu, Leunda’tar Batista tolosar izlari gazte, sutsu, egokia, abertzaletasun azia ereitera etortzekoa da.
Pasai Zabaltzarrak, ia ba zortzietarako guziak biltzen zeraten ain izlari atseginak diona entzutera. Abertzaleak indarberritzeko; ez zeratenak, gure egiaren berri jakiteko.
Ostegunean, zortzietan

Artezkaria