Sucesos

Automobil batek jo ta bota

Argia, 1934-08-05

Antxo’n Bilbo’ko automobil batek Altza’ko Goiburu’tar Trini jo ta bota zun lurrera. Aurrenetik gaizki bearko zun ustea izan zan baño gero gaxo-etxea eraman eta bi zankoetan zauri batzuk besterik etzula agertu zan.
Euria zala ta irristatu egin zan automobilla ta ezin nai zanik egin berarekin.