Kronologia

1891

— Emilio Arnaiz-ek botika zabaldu zuen.
— Txinel edo aguazil taldea sortu zen.

— Diputazioak administratzaile bat izendatu zuen Antxorako, Jacinto Zala.
— Asko urritu ziren Bretainia Handitik egindako ikatz inportazioak: lan eskasia portuan.