Bertsoak

URRIKALDUAK!

Antonio Arzak
La Voz de Guipúzcoa, 1890-04-30

Itsas gainean ageri dira
Gizon ituak,
Diruditela beren txalupen
Ohol banatuak!
Ta hondarretik datoz deadar,
Antsi, orruak,
Ama alargun, haur umezurtzak
Botatakuak!

¡O zer orduak! … ta zenbat malko
Txukatzekuak.