Gertakariak

Pasai Antxon txokea

Argia, 1934-08-19

Toki berean bi txoke izan dira barrunbe txikian. Lengo egunean tximist-gurdia ba zijoan bere bidean; aldapa-beera izan eta bizi zijoan gañera. Eta bat-batea iñolako ezaugarri ta oargarririk gabe an atera zitzaion arrubi bateko bagoneta arriz betea. Jo zun tximist-gurdiak eta bagoneta zilipurdika, tranbia puskatu ta bere gidaria zauritu. Gizarajoak naiko zauri aundiak izan dear ditu. Naparra da bera. Ba omen dira beste bi edo iru zauritu ere.
Toki txarra da benetan txoko ura ta berriz ere erne ta arretaz ez ba dabiltz gertatuko dira orlakoak.