Gertakariak

Lapurreta lotsagabea

Argia, 1936-04-19

Lapurreta lotsagabea joan zan egunean Pasaia’n egin zutena. Illunabarrean «Huarte ta Lagunen» mutil bat lan-sariak emateko 13.000 laurlekorekin lantegiko banatokira sartu zanean, iru gizon aurkeztu zitzaizkion pistolak eskuan, zeukan dirua emateko esanaz. Mutillak eman, lapurrak artu ta gerturik zeukaten automobillean alde egin zuten eta ezkutatu ziran. Ez da geyago ayen azterrenik izan.
Automobilla ere txoper bati kendua zuten, gogorrean eta pistotaz zemaituta.