Kronologia

1887

— Sociedad Musical Pasaitarra elkartea sortu zen, kontzertuak emateko.