Entradas de la categoría 'Bertsoak'

URRIKALDUAK!

Antonio Arzak La Voz de Guipúzcoa, 1890-04-30 Itsas gainean ageri dira Gizon ituak, Diruditela beren txalupen Ohol banatuak! Ta hondarretik datoz deadar, Antsi, orruak, Ama alargun, haur umezurtzak Botatakuak! ¡O zer orduak! … ta zenbat malko Txukatzekuak.

AMALAUDUNA
Arrantzalean alargun ta umezurtzari

La Galerna, 1890-05-04 Alargundurik gelditu dira andre gaixoak ogi onaren ekartzailean faltan negarrez. Hutsune hori ez da betetzen biziro errez, bada aitarik gabe gelditu dira haurtxoak: Galdu dirade haurtxoen aita gizagajoak haize gogor eta itsas zakarran bagaren kolpez, haien lekurik al genezake bete ordainez? Ez, ez gaituzte ezagututzen umezurttxoak. Umezurtz haien ama gaixoan negar malkoak …

Continuar leyendo »

LEZORA

El Urumea, 1897-06-03 SEGUIDILLAS Vayan con Dios, señores y caballeros que ustedes se diviertan allá por Lezo. Afuera enojos, festejar bien al Cristo… y gastar poco. En este mundo sobran los malos ratos, a buscar, pues, los buenos y aprovecharlos. Atrás pesares, al viento las tristezas, canas al aire. Léase como en Irún, es decir, …

Continuar leyendo »

ANTXOTARRAI

Juan Inazio Uranga, 1926 El País Vasco, 1926-05-21 (Pasaiako Lagun Ederrak txapeldunaren omenez) Zaragozago txaloak naute berandu bedeik esnatu ta zer da gero bihotzak neri didana zerbait eskatu? Pasai Antxora begiak ia begira zaizkit nekatu arpegia zait malko pozdunez bustirik zerbait prexkatu. Bizi balira lehen Antxon ziran zingiretako maizterrak ur azaletik oso beheraino ibiltzen oso …

Continuar leyendo »

PASAIRA HELDU OMEN DA DON KARLOS (1873)

Pasaira heldu omen da Don Karlos konboia: lastozko barkuak ta zurezko kanoiak. Garbitu beharra ziok kanaleko lohia, bestela nola pasa holako armazoia? Karlistak egin dute lastozko zubia, handikan pasatzeko bera ta nobia. Pasatzen hasi eta erori zubia, karlistak hartu dute sentimentu haundia.

PEDRO MARI OTAÑO ONTZIRATZEAN

Txirrita, 1898-01-26 Hilbeltz hilaren hogeita seian, San Polikarpo eguna, makina bat jende Antxo aldera pausoa eman deguna, Amerikara dihoalako gure Pedro Mari ona, zierto dakin fameliatik aita faltatzen zaiguna, zeinek ez zuen estimatuko halako bizi-laguna? Utzi dituzu leku zabalak, utzi dituzu mendiak, utzi dituzu Espainiako anai ta lagun haundiak; zuri begira tristetu zaizkit alai neuzkien …

Continuar leyendo »

KANTABRIAKO ITSASGIZONAI OROIPEN BAT

Txirrita / Fermin Imaz, 1912 Nere bihotz gaixoa eskaka ari zat bertso bi ipintzeko, baldin baderitzat. Abuztuan hamabian sortu zan ekaitzak egin dizkigu oso deskalabru gaitzak: makina bat persona hondatu du behintzat. Penak esplikatzera orain naiz abian, motiboa dan gisan mintzatu nadian. Mila bedetzirehun eta hamabian, gainera Abuztuko hilaren erdian, desgrazi hau pasa da Kosta …

Continuar leyendo »

ANTXOKO EUSKAL FESTARI
JOSE MIGELEK JARRIAK

Txirrita, 1931 Mila urte ‘ta bederatzi ehun hogeita hamaikagarrena, urriko hilaren hemeretzian bildu ginan alkarrena: desgrazi batek Antxon askori bueltatu zion barrena, dozenatxo bat bertso jartzeko eman didate ordena. Ordena eman diote Txirritari, alegia, bertsoak jartzeko enkargua: horregatik ageri da tituluan “Jose Migelek jarriak”, bertsolaria enkargatzailea bera balitz bezala. Txirritak Jose Manuel zuen izena.

Continuar leyendo »

ANTXOKO HUELGA

Txirrita, 1919 Mila bederatziehun konplitu eta hemeretzigarren urtean huelga baten bidez okertu gera Antxoko partean. Buruzagia balitz bezela oiartzuarren tartean, guri bengantzan hasi zerate oso gorroto fuertean. Beti gogoan izango degu bizirik geran artean. Txirrita bertso-jartzaile profesionala zen, enkargu asko egiten zizkioten. Horrelakoetan, kantatu behar zuenaren protagonisten artean sartzen zuen bere burua. Azken bertsoan argituko …

Continuar leyendo »