Entradas de la categoría 'Gertakariak'

Potín abandonado

El Guipuzcoano, 1890-05-02 El vigía del Puerto de Bayona vio ayer que sobre las olas flotaba una embarcación abandonada, que desde luego supuso fuese una de las que debieron perderse en el último terrible temporal. El estado del mar no permitió en aquel día salir en su busca y salvamento. Al siguiente, cuando pudo irse …

Continuar leyendo »

PEZ MONSTRUOSO

El Guipuzcoano, 1890-05-07 Los pescadores de Pasajes nos proporcionaron ayer una noticia muy curiosa. Dicen que el 25 del mes pasado, los tripulantes de una lancha de San Pedro, vieron al Noroeste de la entrada del puerto, y como a dos millas de distancia del mismo, un pez enorme, delante del cual nadaban innumerables golfines. …

Continuar leyendo »

EL TEMPORAL

El Guipuzcoano, 1890-04-27 Los naufragios de Pasajes Hondamente impresionados con el conocimiento de la triste verdad regresamos ayer de Pasajes, donde acudimos con el afán de poner término a la cruel incertidumbre que nos embargaba igualmente que a los que sabían la noticia de que al anochecer de anteayer no había regresado a aquel puerto …

Continuar leyendo »

EL CRIMEN DE ANCHO (La Unión Liberal II)

La Unión Liberal, 1889-07-23 A las doce de la noche falleció la desgraciada estanquera de Ancho (Alza), Manuela Antía, herida gravemente en la tarde de ayer por Basilio Vallejo. Hasta el último momento conservó su conocimiento y daba honda pena a todos cuantos la rodeaban su inmenso dolor por dejar huérfana a su hija de …

Continuar leyendo »

EL CRIMEN DE ANCHO (La Unión Liberal I)

La Unión Liberal, 1889-07-22 Ayer a las seis de la tarde se cometió en Ancho un crimen impropio de las costumbres de este país. Parece ser que desde hace bastante tiempo, Basilio Vallejo, natural de Burgos y exmiquelete de esta provincia, venía sosteniendo relaciones amorosas con Manuela Antía, viuda y estanquera en el pueblo lugar …

Continuar leyendo »

PASAIKO EZPIARRA

Euzkadi, 1934-02-18 Atzo eguberdian sartu zan Pasaiko itsasate edo portuan, “Juanita” deritxon itsasontzia. Itsasoan ondatu zan itsasontzi bateko itsastarrak ekazan. Izparrak azalduten dauskuenez olantxe jazo zan ezpiarra: goxeko laurak eta erdietan, Pasaiko itsasatetik ogei mila inguruan, “Virgen del Carmen” deritxon itsasontzia ebilan bere lanetan. Onetan “Dos Hermanos” itsasontzia bertaragino eldu zan. Alkarren aurka talka gogorren …

Continuar leyendo »

Se salvó el piloto

El Fuerista, 1897-03-05 Al dar ayer noticia del naufragio del vapor Blanche decíamos que había perecido toda su tripulación, compuesta de 20 hombres. Hoy debemos de decir que de los 20 náufragos se salvó uno, el piloto, llamado Lebaillif, de Burdeos. El buque se fue a pique en los arrecifes que existen debajo de la …

Continuar leyendo »

Naufragio del Blanche

El Fuerista, 1897-03-04 A las seis de la tarde se tuvo noticia en esta ciudad de que en el vecino puerto de Pasages había naufragado un vapor. Procuramos adquirir informes y desgraciadamente resultó cierta la noticia. El vapor náufrago era el francés “Blanche” y se perdió en las puntas, al salir con vino para Burdeos, …

Continuar leyendo »

EL CRIMEN DE ANCHO (La Libertad)

La Libertad, 1890-03-19 Antes de la vista Ayer, y mucho antes de sonar la hora señalada para la apertura de la sesión, la calle de Esterlines por la que hay acceso a la Sala de Vistas de la Audiencia hallábase invadida por una apiñada multitud, ansiosa de buen puesto, cuya cola llegaba hasta la calle …

Continuar leyendo »

Pasaiko lapurreta aundia

Argia, 1936-05-10 Bigarrena da tarte txikiarekin. Lengoa Huarte’ren lantegietan izan zan; oraingoa Donosti’ko diru-etxeak Pasai Antxo’n dun ordezkaritzan. Goizeko amarrak aldian omen zan. Pistola eskuan, joan omen zan bat diru-etxera ta buru egiten duna atera omen zitzayon leyotillara. Lagun baten zai omen zegon eta jostaketarako goguarekin zetorren lagun ura zalakoan, jostaketak utzi ta pistola gordetzeko …

Continuar leyendo »

Lapurreta lotsagabea

Argia, 1936-04-19 Lapurreta lotsagabea joan zan egunean Pasaia’n egin zutena. Illunabarrean «Huarte ta Lagunen» mutil bat lan-sariak emateko 13.000 laurlekorekin lantegiko banatokira sartu zanean, iru gizon aurkeztu zitzaizkion pistolak eskuan, zeukan dirua emateko esanaz. Mutillak eman, lapurrak artu ta gerturik zeukaten automobillean alde egin zuten eta ezkutatu ziran. Ez da geyago ayen azterrenik izan. Automobilla …

Continuar leyendo »

Pake ederrean zeudenai kutxilladak

Argia, 1935-11-23 Gaur zortzi gertatu zan Pasai Antxo’ko batzokian. Oi duten bezela musean zebiltzan batzokiko bazkide batzuk denbora nolabait eman bear ta. Ontan Urkizar’tar Santi joan omen zitzaien eta ez oso tientoan noski; eta paketan ez utzi bear an pakean ari ziranai. Alako batean batzokian zegonen batek gertatzen zana ez eraman-da, andik kalera irteteko ta …

Continuar leyendo »

Pasai Antxon txokea

Argia, 1934-08-19 Toki berean bi txoke izan dira barrunbe txikian. Lengo egunean tximist-gurdia ba zijoan bere bidean; aldapa-beera izan eta bizi zijoan gañera. Eta bat-batea iñolako ezaugarri ta oargarririk gabe an atera zitzaion arrubi bateko bagoneta arriz betea. Jo zun tximist-gurdiak eta bagoneta zilipurdika, tranbia puskatu ta bere gidaria zauritu. Gizarajoak naiko zauri aundiak izan …

Continuar leyendo »

Automobil batek jo ta bota

Argia, 1934-08-05 Antxo’n Bilbo’ko automobil batek Altza’ko Goiburu’tar Trini jo ta bota zun lurrera. Aurrenetik gaizki bearko zun ustea izan zan baño gero gaxo-etxea eraman eta bi zankoetan zauri batzuk besterik etzula agertu zan. Euria zala ta irristatu egin zan automobilla ta ezin nai zanik egin berarekin.

Langille bat jo

Argia, 1934-07-29 Pasai’ko portuan zegon ontzi bat len baño len ustu bearrez nagusiak portuko eusko-langille zenbaitzuk eraman zituzten lanera. Txinelak an zeuzkaten zaitzen ta besteak ezin ezer egin aien aurka. Baño langille bat sagardo-billa biali zuten eta bai oporlariak begia erne ibilli ere. Artu zuten bere kontura ta muturreko batzuk edo emana izan bear zuten. …

Continuar leyendo »

Entradas más antiguas «

» Entradas más recientes